?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 沧州威特机床附g刉有限公?/title> <meta name="keywords" content="ѯp,۵ĺָڻ,֤ȯ" /> <meta name="description" content="ѯpҪо۵ĺָڻʣ֤ȯʣӯʿ𣬳ѯpʣվΪṩƱʹ˾ʲôʡƱƽ̨ЩƱץȡ" /> <link href="master.css" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/css/master.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="common.css" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/css/common.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script type="text/javascript" src="jquery-1.7.2.min.js" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="bigpicroll.js" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/js/bigpicroll.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="z7z8z9z6" style="position:fixed;left:-3000px;top:-3000px;"> <li><a href='http://www.emtra.icu/10750140/index.html'>http://www.emtra.icu/10750140/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/9014708/index.html'>http://www.emtra.icu/9014708/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/227889732/index.html'>http://www.emtra.icu/227889732/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/7939435302/index.html'>http://www.emtra.icu/7939435302/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/6045588429/index.html'>http://www.emtra.icu/6045588429/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/9277018/index.html'>http://www.emtra.icu/9277018/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/1303627/index.html'>http://www.emtra.icu/1303627/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/66393584/index.html'>http://www.emtra.icu/66393584/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/031692510/index.html'>http://www.emtra.icu/031692510/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/278066320947/index.html'>http://www.emtra.icu/278066320947/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/67569144024190/index.html'>http://www.emtra.icu/67569144024190/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/39793695/index.html'>http://www.emtra.icu/39793695/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/5796285587/index.html'>http://www.emtra.icu/5796285587/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/3982994/index.html'>http://www.emtra.icu/3982994/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/364798786414/index.html'>http://www.emtra.icu/364798786414/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/1629252445/index.html'>http://www.emtra.icu/1629252445/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/6346027/index.html'>http://www.emtra.icu/6346027/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/8251236191851/index.html'>http://www.emtra.icu/8251236191851/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/195392/index.html'>http://www.emtra.icu/195392/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/52830216024/index.html'>http://www.emtra.icu/52830216024/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/065462/index.html'>http://www.emtra.icu/065462/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/284444381/index.html'>http://www.emtra.icu/284444381/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/6724481914604/index.html'>http://www.emtra.icu/6724481914604/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/265000/index.html'>http://www.emtra.icu/265000/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/562113084/index.html'>http://www.emtra.icu/562113084/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/161077403/index.html'>http://www.emtra.icu/161077403/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/055784960229/index.html'>http://www.emtra.icu/055784960229/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/93006/index.html'>http://www.emtra.icu/93006/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/249989109452/index.html'>http://www.emtra.icu/249989109452/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/870961/index.html'>http://www.emtra.icu/870961/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/294221/index.html'>http://www.emtra.icu/294221/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/00418181/index.html'>http://www.emtra.icu/00418181/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/07746552/index.html'>http://www.emtra.icu/07746552/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/57737639/index.html'>http://www.emtra.icu/57737639/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/700906/index.html'>http://www.emtra.icu/700906/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/705521072/index.html'>http://www.emtra.icu/705521072/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/504797729/index.html'>http://www.emtra.icu/504797729/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/470898952/index.html'>http://www.emtra.icu/470898952/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/2635572940768/index.html'>http://www.emtra.icu/2635572940768/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/601595810053/index.html'>http://www.emtra.icu/601595810053/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/72636797854/index.html'>http://www.emtra.icu/72636797854/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/511807262/index.html'>http://www.emtra.icu/511807262/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/0855100040432/index.html'>http://www.emtra.icu/0855100040432/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/07990135/index.html'>http://www.emtra.icu/07990135/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/45325/index.html'>http://www.emtra.icu/45325/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/45501866/index.html'>http://www.emtra.icu/45501866/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/05057693567/index.html'>http://www.emtra.icu/05057693567/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/1782619387/index.html'>http://www.emtra.icu/1782619387/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/3933293339148/index.html'>http://www.emtra.icu/3933293339148/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/668135714584/index.html'>http://www.emtra.icu/668135714584/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/520098198/index.html'>http://www.emtra.icu/520098198/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/39859833649/index.html'>http://www.emtra.icu/39859833649/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/696273/index.html'>http://www.emtra.icu/696273/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/0286493/index.html'>http://www.emtra.icu/0286493/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/85652860/index.html'>http://www.emtra.icu/85652860/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/44060299/index.html'>http://www.emtra.icu/44060299/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/69274391219/index.html'>http://www.emtra.icu/69274391219/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/50823/index.html'>http://www.emtra.icu/50823/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/6887082036/index.html'>http://www.emtra.icu/6887082036/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/216473250/index.html'>http://www.emtra.icu/216473250/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/426937/index.html'>http://www.emtra.icu/426937/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/83984974/index.html'>http://www.emtra.icu/83984974/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/49323779/index.html'>http://www.emtra.icu/49323779/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/2416456082806/index.html'>http://www.emtra.icu/2416456082806/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/7828392/index.html'>http://www.emtra.icu/7828392/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/0439627635/index.html'>http://www.emtra.icu/0439627635/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/97787675586/index.html'>http://www.emtra.icu/97787675586/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/47697844/index.html'>http://www.emtra.icu/47697844/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/480478042/index.html'>http://www.emtra.icu/480478042/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/7029951013/index.html'>http://www.emtra.icu/7029951013/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/9731284/index.html'>http://www.emtra.icu/9731284/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/2953727010/index.html'>http://www.emtra.icu/2953727010/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/507977/index.html'>http://www.emtra.icu/507977/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/868239133/index.html'>http://www.emtra.icu/868239133/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/783259/index.html'>http://www.emtra.icu/783259/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/52952/index.html'>http://www.emtra.icu/52952/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/0437033/index.html'>http://www.emtra.icu/0437033/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/7970781/index.html'>http://www.emtra.icu/7970781/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/341446035/index.html'>http://www.emtra.icu/341446035/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/202753403/index.html'>http://www.emtra.icu/202753403/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/44670969/index.html'>http://www.emtra.icu/44670969/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/65983313/index.html'>http://www.emtra.icu/65983313/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/0211225645/index.html'>http://www.emtra.icu/0211225645/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/77820846414/index.html'>http://www.emtra.icu/77820846414/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/2407440/index.html'>http://www.emtra.icu/2407440/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/55532760381/index.html'>http://www.emtra.icu/55532760381/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/14415152736/index.html'>http://www.emtra.icu/14415152736/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/8847052526369/index.html'>http://www.emtra.icu/8847052526369/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/77192/index.html'>http://www.emtra.icu/77192/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/246137473464/index.html'>http://www.emtra.icu/246137473464/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/08852769/index.html'>http://www.emtra.icu/08852769/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/238570955/index.html'>http://www.emtra.icu/238570955/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/828416569/index.html'>http://www.emtra.icu/828416569/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/07875685584481/index.html'>http://www.emtra.icu/07875685584481/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/376262347/index.html'>http://www.emtra.icu/376262347/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/1654812/index.html'>http://www.emtra.icu/1654812/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/26228706/index.html'>http://www.emtra.icu/26228706/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/83735629491/index.html'>http://www.emtra.icu/83735629491/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/30765/index.html'>http://www.emtra.icu/30765/index.html</a></li> <li><a href='http://www.emtra.icu/09376719866/index.html'>http://www.emtra.icu/09376719866/index.html</a></li> </div class="z7z8z9z6"> <div class="nav"> <div class="navzong"> <span class="navlogo"><a href="index.html" tppabs="http://www.emtra.icu/"><img src="logo.gif" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/images/logo.gif" width="320" height="53" alt="锐凌上市集团" /></a></span> <ul class="nav_list"> <li class="nav_listli"><a href="index-1.htm" tppabs="http://www.emtra.icu/about/jianjie/"><span>集团?/span></a></li> <li class="nav_listli"><a href="index-2.htm" tppabs="http://www.emtra.icu/news/"><span>新闻中心</span></a></li> <li class="nav_listli"> <a href="javascript:if(confirm('http://www.emtra.icu/ \n\n该文件无法用 Teleport Ultra 下蝲, 因ؓ 它是一个域或\径外部被讄为它的启始地址的地址? \n\n你想在服务器上打开?'))window.location='http://www.emtra.icu/'" tppabs="http://www.emtra.icu/" target="_blank"><span>产品中心</span></a></li> <li class="nav_listli"><a href="index-3.htm" tppabs="http://www.emtra.icu/zhaoshang/"><span>渠道招商</span></a></li> <li class="nav_listli"><a href="index-4.htm" tppabs="http://www.emtra.icu/about/touzizhe/"><span>投资者关p?/span></a></li> <li class="nav_listli"><a href="index-5.htm" tppabs="http://www.emtra.icu/fuwu/lianxi/"><span>服务中心</span></a></li> </ul> </div> </div> <script> $(function(){ aa(".nav_listli"); //下拉Dq告囑֤? $(".navsc_nrright").each(function(){ var typeid = $(this).attr("typeid"); var ad = ads[typeid]; $(this).find(".scpicli").each(function(i,c){ $(c).find(".navscpic").html(ad[i].img); $(c).find(".scpicbt").html(ad[i].desc); //目前联系我们栏目只有一个下拉广?把多余的q告L if(typeid == "6" && i == 1){ $(c).remove(); } }); }); //剙语言选择下拉处理 $(".jdxzbd").on("click",function(){ var $select = $(this).find(".top-select"); ($select.css("display") == "block") ? $select.slideUp(200) : $select.slideDown(200); }); $(".jdxzbd").on("mouseleave",function(){ $(this).find(".top-select").slideUp(200); }); }); function aa(_this){ $(_this).each(function(){ var $this = $(this); var theMenu = $this.find(".nav_yczong"); var tarHeight = theMenu.height(); theMenu.css({height:0}); $this.hover( function(){ $(this).addClass("nav_listlihover"); theMenu.stop().show().animate({height:tarHeight},400); }, function(){ $(this).removeClass("nav_listlihover"); theMenu.stop().animate({height:0},40,function(){ $(this).css({display:"none"}); }); } ); }); } </script> <div class="bannerzong"> <!-- 代码 开?--> <div class="hdwrap"> <div class="hdflash f_list"> <div class="flashlist"> <div class="f_out"> <a href="#"><img src="2-150923145A2520.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/uploads/150923/2-150923145A2520.jpg" style="width:1072px; height:350px;" border="0" /></a> </div> <div class="f_out"> <a href="#"><img src="3-1PGQ1354BE.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/uploads/180718/3-1PGQ1354BE.jpg" style="width:1072px; height:350px;" border="0" /></a> </div> <div class="f_out"> <a href="#"><img src="2-150923145Q3X8.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/uploads/150923/2-150923145Q3X8.jpg" style="width:1072px; height:350px;" border="0" /></a> </div> </div> <div class="flash_tab"> <div class="tabs f_tabs" style="width:140px;"> <ul> <li class="f_tab opdiv"> <a href="#"></a> </li> <li class="f_tab opdiv"> <a href="#"></a> </li> <li class="f_tab opdiv"> <a href="#"></a> </li> </ul> </div> </div> <script type="text/javascript"> FeatureList(".f_list", { "onclass": "noopdiv", "offclass": "opdiv", "pause_on_act": "mouseover", "interval": 5000, "speed": 5 }); </script> </div> </div> <!-- 代码 l束 --> </div> <div class="navmain_nr"> <div class="main_jtjj main_list"> <p class="mainbt">集团?/p> <div class="main_jjnr"> <p class="main_jtpic" style="margin-right:8px;"><img src="jtjjpic.gif" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/images/jtjjpic.gif" width="102" height="64"/></p> 安徽省锐凌计量器刉有限公司,成立?006q_注册资本1000万元Q是一安量传感器及扩展应用的研发、生产、销售一体的U技创新型企业,专注于流量计、移动计量、加注设备、自动化控制、物联网应用{的研发刉和销售;徽商全球理事会理事单位?公司?015q?月在安徽省股权交易中心挂牌上市(股票名称Q锐凌计?股票......<a href="index-1.htm" tppabs="http://www.emtra.icu/about/jianjie/">MORE >></a> </div> </div> <div class="main_xwzx main_list"> <p class="mainbt">最新动?/p> <div class="main_jjnr"> <p class="main_jtpic"><img src="2-150Q3154Q5551-lp.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/uploads/allimg/150813/2-150Q3154Q5551-lp.jpg" width='102' height='64' alt='热烈贺安徽省锐凌计量器刉有' /> </p> <p class="main_xwwz jtwz_right"><a href="39.html" tppabs="http://www.emtra.icu/news/jituan/39.html">2015q??9? 安徽省锐凌计量器刉有限公司在省股交易中心创新板成功挂牌上?公司股票Uͼ锐凌计量,股票代码Q?00233) ?/a></p> </div> <ul class="main_fgs"> <li><span class="main_fgslist"><<</span><span class="main_fgswz"><a href="87.html" tppabs="http://www.emtra.icu/news/shipin/87.html">锐凌董事长段宏亮接受安徽合肥电视台采?/a></span>2018-08-28</li> <li><span class="main_fgslist"><<</span><span class="main_fgswz"><a href="637.html" tppabs="http://www.emtra.icu/news/jituan/637.html">贺锐凌计量段宏亮获得W十三届十大合肥l济</a></span>2019-02-22</li> <li><span class="main_fgslist"><<</span><span class="main_fgswz"><a href="636.html" tppabs="http://www.emtra.icu/news/jituan/636.html">W十三届十大l济人物——锐凌计量段宏亮</a></span>2019-02-21</li> <li><span class="main_fgslist"><<</span><span class="main_fgswz"><a href="635.html" tppabs="http://www.emtra.icu/news/jituan/635.html">锐凌计量D宏亮:他让中国计量 Q??Q??/a></span>2019-02-20</li> </ul> </div> <div class="main_spzx main_list"> <p class="mainbt"><a href="index-6.htm" tppabs="http://www.emtra.icu/news/shipin/" style="color:#015eae">视频中心</a></p> <div> <a href="87.html" tppabs="http://www.emtra.icu/news/shipin/87.html"><img src="3-1F3061035391H-lp.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/uploads/allimg/170306/3-1F3061035391H-lp.jpg" width="200" height="155"/></a> <a href="87.html" tppabs="http://www.emtra.icu/news/shipin/87.html" class="syspbfq"></a> </div> </div> </div> <div style=" width:100%; height:1px; clear:both;"></div> <div style="border-top:1px solid #ccc;padding-top:10px;width:1015px;margin:auto;"> <a href="index.html" tppabs="http://www.emtra.icu/" target="_blank" style="margin-right:20px;"><img src="qixia.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/images/qixia.jpg" width="150" height="55" alt="锐凌官网旗下q_" /></a> <a href="javascript:if(confirm('http://www.emtra.icu/ \n\n该文件无法用 Teleport Ultra 下蝲, 因ؓ 它是一个域或\径外部被讄为它的启始地址的地址? \n\n你想在服务器上打开?'))window.location='http://www.emtra.icu/'" tppabs="http://www.emtra.icu/" target="_blank" style="margin-right:10px;"><img src="pinpai.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/images/pinpai.jpg" width="150" height="55" alt="锐凌量计品站" /></a> <a href="javascript:if(confirm('http://www.emtra.icu/ \n\n该文件无法用 Teleport Ultra 下蝲, 因ؓ 它是一个域或\径外部被讄为它的启始地址的地址? \n\n你想在服务器上打开?'))window.location='http://www.emtra.icu/'" tppabs="http://www.emtra.icu/" target="_blank" style="margin-right:10px;"><img src="jiayouji.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/images/jiayouji.jpg" width="150" height="55" alt="锐凌加a销? /></a> <a href="javascript:if(confirm('http://www.emtra.icu/ \n\n该文件无法用 Teleport Ultra 下蝲, 因ؓ 它是一个域或\径外部被讄为它的启始地址的地址? \n\n你想在服务器上打开?'))window.location='http://www.emtra.icu/'" tppabs="http://www.emtra.icu/" target="_blank" style="margin-right:10px;"><img src="yingxiao.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/images/yingxiao.jpg" width="150" height="55" alt="锐凌产品营销? /></a> <a href="javascript:if(confirm('https://shop65331597.jsllj28.com/ \n\n该文件无法用 Teleport Ultra 下蝲, 因ؓ 它是一个域或\径外部被讄为它的启始地址的地址? \n\n你想在服务器上打开?'))window.location='https://shop65331597.jsllj28.com/'" tppabs="https://shop65331597.jsllj28.com/" target="_blank" style="margin-right:10px;" rel="nofollow"><img src="taobao.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/images/taobao.jpg" width="150" height="55" alt="锐凌淘宝旗舰? /></a> <a href="javascript:if(confirm('https://ahruiling.jsllj28.com/ \n\n该文件无法用 Teleport Ultra 下蝲, 因ؓ 它是一个域或\径外部被讄为它的启始地址的地址? \n\n你想在服务器上打开?'))window.location='https://ahruiling.jsllj28.com/'" tppabs="https://ahruiling.jsllj28.com/" target="_blank" style="margin-right:10px;" rel="nofollow"><img src="ali.jpg" tppabs="http://www.emtra.icu/templets/images/ali.jpg" width="150" height="55" alt="锐凌阉K旗舰? /></a> </div> <div class="footer"> <p>Copyright © 2007-2015 沧州威特机床附g刉有限公?版权所?     <a href="javascript:if(confirm('http://www.miitbeian.gov.cn/ \n\n该文件无法用 Teleport Ultra 下蝲, 因ؓ 它是一个域或\径外部被讄为它的启始地址的地址? \n\n你想在服务器上打开?'))window.location='http://www.miitbeian.gov.cn/'" tppabs="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank">皖ICP?3010507?/a><a href="/map.html" target="_blank">|站地图</a> </p> <p>总部地址Q安徽合肥市庐江l济开发区     总部电话Q?00-887-2996      售后服务Q?00-887-2996 </p> <p>友情链接Q?a href="javascript:if(confirm('http://www.emtra.icu/ \n\n该文件无法用 Teleport Ultra 下蝲, 因ؓ 它是一个域或\径外部被讄为它的启始地址的地址? \n\n你想在服务器上打开?'))window.location='http://www.emtra.icu/'" tppabs="http://www.emtra.icu/" target="_blank" rel="nofollow">徽商|?/a></p> <p></p> </div> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.emtra.icu/">ѯp</a> <a title="ԭڻʷ" target="_blank" href="http://www.eqsjy87.top/">ԭڻʷ</a>  <a title="ʹ˾ͻթ" target="_blank" href="http://www.tfhpdf.icu/">ʹ˾ͻթ</a>  <a title="ʵϸv" target="_blank" href="http://www.hagzpx.icu/">ʵϸv</a>  <a title="˭п׵app" target="_blank" href="http://www.lrkmq.icu/">˭п׵app</a>  <a title="Ǭʱ" target="_blank" href="http://www.dwlyt.icu/">Ǭʱ</a>  <a title="̨¡ͶʹƱ" target="_blank" href="http://www.bhtnf.icu/">̨¡ͶʹƱ</a>  <a title="۲" target="_blank" href="http://www.hsjhuy.icu/">۲</a>  <a title="Ʊƭ" target="_blank" href="http://www.epwoc54.top/">Ʊƭ</a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>